Firmą kieruje dr n. farm.Waldemar Zieliński, wieloletni kierownik Działu Ocen Dokumentacji Biurze Rejestracji Srodków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych (BRSFiMM) Instytutu Leków. Pełnił także funkcje Zastępcy Kierownika BRSFiMM, p.o. Kierownika BRSFiMM a w 2003 r. został powołany przez Ministra Zdrowia na stanowisko Kierownika Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Był stypendystą Europejskiej Agencji Oceny Leków w Londynie (EMEA) oraz niemieckiej agencji rejestracyjnej BfArM. Brał udział w tworzeniu przepisów  polskiego prawa farmaceutycznego uczestnicząc dwukrotnie w pracach Zespołów ds. prawa farmaceutycznego powoływanych przez Ministra Zdrowia.  Kierował Zespołem Instytutu Leków przygotowującego projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia z zakresu dopuszczania produktów leczniczych do obrotu. Brał także udział w PanEuropan Regulatory Forum (PERF) oraz CADREAC,  był obserwatorem krajów CADREAC w MRFG Notice to Applicants w Komisji Europejskiej. Ekspert EMEA desygnowany przez niemiecką agencję rejestracyjną (BfArM).

Dr Waldemar Zieliński jest współautorem książek pt. "Dostępność farmaceutyczna i dostępność biologiczna leków"  "Badania dostępności i biorównoważności leków" oraz licznych publikacji naukowych z zakresu rejestracji leków. Prowadzi szkolenia z zakresu rejestracji leków. Aktualnie jest adiunktem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wykładowcą Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, opiekunem specjalizacji z zakresu Farmacji Przemysłowej.

ul.Okrzei 18 lok 6 | 03-710 Warszawa |tel.( 48-22) - 820 71 78 | tel/fax :48-22) - 820 71 78 

tel. kom. 601209012    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Działalność firmy Awafarm to między innymi rejestracja leków, badania biorównoważności, dokumentacja rejestracyjna leków, obsługa rejestracji leków oraz badanie czytelności ulotki