Firmą kieruje dr n. farm.Waldemar Zieliński, wieloletni kierownik Działu Ocen Dokumentacji Biurze Rejestracji Srodków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych (BRSFiMM) Instytutu Leków. Pełnił także funkcje Zastępcy Kierownika BRSFiMM, p.o. Kierownika BRSFiMM a w 2003 r. został powołany przez Ministra Zdrowia na stanowisko Kierownika Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Był stypendystą Europejskiej Agencji Oceny Leków w Londynie (EMEA) oraz niemieckiej agencji rejestracyjnej BfArM. Brał udział w tworzeniu przepisów  polskiego prawa farmaceutycznego uczestnicząc dwukrotnie w pracach Zespołów ds. prawa farmaceutycznego powoływanych przez Ministra Zdrowia.  Kierował Zespołem Instytutu Leków przygotowującego projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia z zakresu dopuszczania produktów leczniczych do obrotu. Brał także udział w PanEuropan Regulatory Forum (PERF) oraz CADREAC,  był obserwatorem krajów CADREAC w MRFG Notice to Applicants w Komisji Europejskiej. Ekspert EMEA desygnowany przez niemiecką agencję rejestracyjną (BfArM).

Dr Waldemar Zieliński jest współautorem książek pt. "Dostępność farmaceutyczna i dostępność biologiczna leków"  "Badania dostępności i biorównoważności leków" oraz licznych publikacji naukowych z zakresu rejestracji leków. Prowadzi szkolenia z zakresu rejestracji leków. Aktualnie jest adiunktem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wykładowcą Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, opiekunem specjalizacji z zakresu Farmacji Przemysłowej.

ul.Okrzei 18 lok 6 | 03-710 Warszawa |tel.( 48-22) - 820 71 78 | tel/fax :48-22) - 820 71 78

Działalność firmy Awafarm to między innymi rejestracja leków, badania biorównoważności, dokumentacja rejestracyjna leków, obsługa rejestracji leków oraz badanie czytelności ulotki