AWAFARM s.c. świadczy usługi doradcze związane z dopuszczaniem produktów leczniczych do obrotu, obejmujące:

 • Określenie wymagań rejestracyjnych odnośnie danego typu produktu leczniczego.
 •     Planowanie badań nieklinicznych i klinicznych
 •     Wybór rodzaju typu wniosku: leki referencyjne, leki generyczne, leki zawierające
      substancję o ugruntowanym zastosowaniu medycznym, wnioski mieszane,
      tradycyjne roślinne produkty lecznicze
 •     Procedury europejskie
  •         Wzajemnego uznawania
  •         Zdecentralizowana
  •         Scentralizowana
  •         Tradycyjne roślinne produkty lecznicze
  •         Leki pediatryczne
 •     Przygotowywanie odpowiedzi na zalecenia sformułowane przez władze rejestracyjne
      w deficiency letter
 •     Zmianę kategorii dostępności produktu leczniczego z Rp na OTC
 •     Zmiany porejestracyjne
 •     Przedłużanie okresu ważnosci pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

 

 

ul.Okrzei 18 lok 6 | 03-710 Warszawa |tel.( 48-22) - 820 71 78 | tel/fax :48-22) - 820 71 78

Działalność firmy Awafarm to między innymi rejestracja leków, badania biorównoważności, dokumentacja rejestracyjna leków, obsługa rejestracji leków oraz badanie czytelności ulotki