W zakresie przygotowania dokumentacji proponujemy przygotowanie dossier rejestracyjnego w układzie CTD, moduły I-V

Moduł 1

Moduł 2

  •  Przygotowanie pełnego zakresu przeglądów i podsumowań (raportów eksperta) z zakresu dokumentacji chemiczno-farmaceutycznej, farmakologiczno-toksykologicznej i klinicznej.

Moduł 2.3-2.7 dla:


Moduły 3-5

  •     Wybór literatury (moduł IV i V)

 

ul.Okrzei 18 lok 6 | 03-710 Warszawa |tel.( 48-22) - 820 71 78 | tel/fax :48-22) - 820 71 78

Działalność firmy Awafarm to między innymi rejestracja leków, badania biorównoważności, dokumentacja rejestracyjna leków, obsługa rejestracji leków oraz badanie czytelności ulotki